Sme tu pre vÁs uŽ 10 rokov

Obnovili sme automobilový park, neustále zdokonaľujeme výučbu výcviku, zodpovedne pripravujeme žiakov na úspešné zvládnutie záverečnej skúšky. A za ten čas sme vyškolili vyše 1000 nových vodičov.

PREZENTÁCIA ZO ŽIVOTA AUTOŠKOLY

o nÁS

Autoškola ONDREJ JANKOVE vznikla vydaním osvedčenia Obvodným úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Banskej Bystrici na vykonávanie:

  1. výcviku žiadateľov o vodičské oprávnenie pre skupiny : B

  2. kondičné jazdy pre skupinu B

Autoškola ONDREJ JANKOVE sa teší záujmu uchádzačov o absolvovanie kurzu na získanie vodičského oprávnenia od samotného začiatku. Otvorenie a samotný priebeh kurzov zabezpečuje majiteľ autoškoly , ktorý má niekoľkoročnú skúsenosť v tejto oblasti.

 

S maximálnym úsilím zabezpečujeme plynulosť a dynamiku výcviku, čo prispieva k spokojnosti frekventantov každej vekovej kategórie.

 

Veľké pochopenie u nás nájdu aj tí, ktorí prichádzajú do autoškoly s obavami, že nezvládnu požiadavky, ktoré sa od nich počas trvania kurzu budú vyžadovať.

 

So spokojnosťou môžeme povedať, že práve takýto frekventanti sú veľmi úspešní pri záverečných skúškach, čo nás veľmi teší.

 

ponuka

Autoškola ONDREJ JANKOVE  ponúka:

  1. kurzy za získanie vodičského oprávnenia pre skupiny: B,
  2. kvalitný výcvik na nových  vozidlách Volkswagen Fox a Seat Ibiza,
  3. kondičné jazdy,
  4. zapožičiavanie učebníc, učebných pomôcok a testov,
  5. úhrada kurzov na splátky /Quatro/,
  6. videokazety  (zákon, zásady bezpečnej jazdy,križovatky,dopravné značky, konštrukcia)
  7. diafilmy, CD a DVD
  8.  zaujímavé akcie pre budúcich frekventantov

Výcvik na skupinu "B" trvá   dva až tri mesiace. Individuálne je možné dohodnúť si kurz v trvaní podľa dohody s majiteľom.